Skip to main content

OHSAS 45001

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Norma OHSAS 45001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 45001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. Systém řízení Vám umožní kontrolovat vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky.

OHSAS 45001 pro vás může být zajímavé z celé řady důvodů:

  • Zvýšíte bezpečnost na vašem pracovišti (minimalizace pracovních rizik)
  • Z pohledu pracovníků - větší důvěra (staráte se o ně)
  • Podklady a plnění povinností z pohledu kontrolních úřadů

Zahrnuje úkoly organizace a personál, zjištění a vyhodnocení rizik havárií, monitorování provozu, bezpečné provádění změn, plánování nouzových situací, monitorování výkonnosti systému řízení bezpečnosti a systematická kontrola a hodnocení.

Přínosy CERTIFIKACE PODLE OHSAS 45001:

  • Omezení rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tudíž minimalizace nákladů na úhrady následků poškození zdraví
  • Snížení pravděpodobnosti porušení legislativních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a výrazné omezení nákladů na sankce od kontrolních orgánů
  • Zvýšení image vůči zaměstnancům a to zlepšením pracovněprávních vztahů
  • Zvýšení image vůči zákazníkům a třetím stranám, kteří budou vědět, že poskytované produkty vznikají v prostředí, které preventivně omezuje rizika a chrání bezpečnost a zdraví pracovníků