Skip to main content

ISO 20000

Management služeb v IT

Norma ISO 20000 je první celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb v IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. ISO 20000, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb v IT a obsahově se řídí úspěšnými ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).

Norma ISO 20000 Existuje ve dvou částech pod názvem „ISO/IEC 20000-1:2005 Information technology – Service management – Part 1: Specification“ a „ISO/IEC 20000-2:2005 Information technology – Service management – Part 2: Code of practice“. Jak vyplývá z názvů, první část je určena pro posuzování a případně certifikaci kvality IT služby, druhá část slouží jako návod pro zavedení funkčního systému.

Norma ISO 20000 přináší větší zisky a zajišťuje optimalizaci nákladů. ISO/IEC 20000 pomůže k lepšímu pochopení, jak zvýšit kvalitu služeb zákazníkům.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE PODLE ISO 20000

  • Standardizace procesů a zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb
  • Řízení IT služeb od strategie k vlastní úrovni IT služeb
  • Minimalizace výpadků a podstatné zvýšení kvality IT podpory a dostupnosti IT služeb
  • Standardizované procesy umožňující rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků
  • Získání konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb
  • Zefektivnění svého vlastního „core business“.